فواید غذاهای تند

فواید سلامتی غذاهای تند چیست؟ فواید غذاهای تنداز نظر تاریخی ، افزودنی های تند به غذا باعث جلوگیری از هدر رفتن آن در آب و هوای گرم  ، قبل از اختراع یخچال می شوند. خواص ضد میکروبی کپسایسین حتی ۷۵ درصد از رشد باکتری ها را مهار می کند. افرادی از فرهنگهایی که به دلیل […]