برچسب - آیا کک ومک درمان قطعی دارد

کک و مک

کک و مک چیست؟  کک و مک  یکی از روش های مدرن و نوین ، درمان که وسیله لیزر است ، اما تعداد زیادی از پزشکان درمان قطعی برای آن در نظر ندارند.  به طور معمول کک و مک ها روی پوست صورت ، دست ها ، گردن ، پیشانی  و...