استایل کژوال

انواع استایل ها در دنیای مد

استایل کژوال چیست؟ استایل کژوال قسمت بزرگی از پوشاک را شامل می شوند . پس اگر این استایل را بر پایه چیزی که وجود ندارد تعریف کنیم بهتر است . به عبارتی لباسی که به صورت کلاسیک و رسمی نیست را استایل کژوال می گوییم . استایل کژوال به انواع مختلفی تقسیم می شوند اما […]