ورزش در منزل

ورزش در منزل

دستیابی به تناسب اندام در منزل   ورزش در منزل شما می خواهید تناسب اندام داشته باشید.  اما نمی خواهید به یک باشگاه  بروید .  یا خیلی گران است ( هیچ سالن ورزشی برای شما مناسب نیست ) یا شاید شما می خواهید مستقل باشید. دکتر کوین استیل ، دکترا ، فیزیولوژیست ورزشی و معاون […]