درمان موهای خشک

درمان موهای خشک

نحوه درمان موهای خشک   موهای خشک و شکننده معمولاً فاقد درخشندگی هستند و اغلب به نظر غیر بهداشتی می رسند. همچنین مستعد شکستگی بیش از حد هستند ، بنابراین ممکن است در بعضی مواقع ناخوشایند باشد. این عوامل دستیابی به مدل موهای براق و پیچیده را دشوار می کند. به همین دلیل شستشو ، […]