عوارض بوتاکس

عوارض بوتاکس

بوتاکس چیست؟     بوتاکس یک داروی تزریقی است که از سم بوتولینوم نوع A ساخته شده است. این سم توسط باکتری Clostridium botulinum تولید می شود . اگرچه این همان سمی است که باعث بوتولیسم می شود – نوعی خطرناک برای مسمومیت غذایی – اثرات آن با توجه به میزان و نوع قرار گرفتن […]