برچسب - بوتاکس فیلر

عوارض بوتاکس

عوارض بوتاکس

بوتاکس چیست؟   بوتاکس یک داروی تزریقی است که از سم بوتولینوم نوع A ساخته شده است.این سم توسط باکتری Clostridium botulinum تولید می شود .اگرچه این همان سمی است که باعث بوتولیسم می شود - نوعی خطرناک برای مسمومیت غذایی - اثرات آن با توجه به میزان و نوع قرار...