برچسب - خواب و سلامت کودکان

تاثیر خواب بر سلامتی

چرا کمبود خواب برای سلامتی شما مضر است تاثیر خواب بر سلامتیبسیاری از اثرات کمبود خواب ، مانند احساس خستگی و عدم شادابی و رغبت در بهترین حالت ، کاملاً شناخته شده است. اما آیا می دانستید که کمبود خواب نیز می تواند عواقب عمیقی بر سلامت جسمی شما داشته...