برچسب - خواص جینسینگ

خواص جینسینگ

خواص جینسینگ

مزایای سلامتی جینسینگ  خواص جینسینگجینسنگ قرن ها در طب سنتی چینی مورد استفاده قرار گرفته است.خواص جینسینگ بسیار متعدد است.این گیاه کوتاه قامت  و پر رشد که دارای ریشه های گوشتی است ، بسته به مدت زمان رشد آن می تواند به سه روش طبقه بندی شود: تازه ، سفید...