لمینت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان چیست؟   لمینت دندانپزشکی ( ورقه چینی که به عنوان روکش پرسلن معروف است) یک پوسته نازک است که با استفاده از مواد رنگی دندان و بر اساس نیاز فرد طراحی شده است. این پوسته ها به منظور تغییر رنگ ، شکل ، اندازه یا طول آنها و بهبود ظاهری به سطح جلوی […]